We zorgen ervoor dat onze gebouwen en financiën op orde zijn.

Materieel

De Hoeksche School biedt onderwijs van goede kwaliteit. Om dat te kunnen blijven doen moeten de financiën en gebouwen ‘op orde’ zijn. De stichting beschikt niet alleen over voldoende vermogen om de continuïteit te waarborgen (zie financieel), het is ook mogelijk om fors in de huisvesting te investeren (zie huisvesting). 

Financieel

Scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen jaarlijks van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vergoeding voor personele kosten en materiële kosten. Materiële kosten zijn kosten die scholen maken voor onder andere administratie, leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris, exploitatie en schoonmaak. De vergoeding voor materiële en personele kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school.

Treasurystatuut

Lees hier de volledige tekst van het Treasurystatuut

Begroting

Jaarlijks wordt voor 1 december een meerjarenbegroting vastgesteld.

Jaarrekening

Jaarlijks wordt voor 1 mei de jaarrekening vastgesteld.