Het college van bestuur is het bevoegd gezag van Stichting De Hoeksche School.

Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van Stichting De Hoeksche School. De voorzitter van het college van bestuur is de heer A. Keller.

Bestuursgids

Stichting De Hoeksche School heeft een bovenschoolse informatiegids. Wat in deze bestuursgids is beschreven, geldt voor alle IKC’s en scholen van De Hoeksche School. Het gaat daarbij om
regelingen en afspraken, de organisatorische structuur van de stichting en wettelijke verplichtingen. Er zijn ook zaken die op de school van jouw kind anders zijn. Die schoolspecifieke zaken vind je terug in de schoolgids van de school.