De directie bestaat uit de directeur van het Actief College en de rector van het Hoeksch Lyceum.

Directie

De bestuurder van de Hoeksche School, de heer A. Keller, heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur van het Actief College en de rector van het Hoeksch Lyceum. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor hun school en voeren het beleid binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. De bestuurder, directeur en rector voeren gedrieën geregeld overleg.