Informatie over je arbeidsovereenkomst en de totstandkoming daarvan.

Arbeidsovereenkomst

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) werken we niet meer met een akte, maar met een arbeidsovereenkomst.

Werkwijze bij totstandkoming arbeidsovereenkomst

De Hoeksche School (de werkgever) stelt de arbeidsovereenkomst digitaal beschikbaar aan jou, de werknemer. Zowel de werkgever als de werknemer tekent deze overeenkomst. Na jouw digitale ondertekening komt de overeenkomst in jouw digitale dossier te staan. De gang van zaken is als volgt:

  • De werknemer krijgt via een mail melding dat er een document klaarstaat om te ondertekenen.
  • De werknemer klikt op de link om het document in te zien en na goedkeuring digitaal te ondertekenen.

Meer informatie en contact

Voor vragen over de arbeidsovereenkomst kun je contact opnemen met jouw collega’s van de afdeling personeelszaken. Zij zijn bereikbaar via de mail: personeelszaken@dehoekscheschool.nl