Informatie over je arbeidsovereenkomst en de totstandkoming daarvan.

Arbeidsovereenkomst

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) werken we niet meer met een akte, maar met een arbeidsovereenkomst.

Werkwijze bij totstandkoming arbeidsovereenkomst

De Hoeksche School (de werkgever) stelt de arbeidsovereenkomst in enkelvoud beschikbaar aan jou, de werknemer. Zowel de werkgever als de werknemer tekent deze overeenkomst. Na ondertekening komt de overeenkomst in het digitale dossier van de werknemer te staan. De gang van zaken is als volgt:

  • De medewerker zet zijn/haar handtekening.
  • De medewerker scant de arbeidsovereenkomst.
  • De medewerker uploadt de arbeidsovereenkomst in Youforce (klik hier voor de handleiding)
  • De medewerker behoudt de originele arbeidsovereenkomst.

Onjuistheden in arbeidsovereenkomst?

Het kan voorkomen dat de arbeidsovereenkomst onjuistheden bevat. Neem in dat geval contact op met de afdeling personeelszaken. Maak bij voorkeur geen aantekeningen op de arbeidsovereenkomst.

Meer informatie en contact

Voor vragen over de arbeidsovereenkomst kun je contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling personeelszaken. Je bereikt hen op marjolein.degeus@dehoekscheschool.nl of i.delooff@dehoekscheschool.nl