Voor de medewerkers in het voortgezet onderwijs geldt de cao voortgezet onderwijs.

CAO

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan het loon, de werktijden, het verlof of het pensioen. De Hoeksche School valt onder de cao primair onderwijs en de cao voortgezet onderwijs. Voor de medewerkers in het voortgezet onderwijs geldt enkel de cao voortgezet onderwijs.

Vaststelling cao voortgezet onderwijs

Op 12 september 2023 is het cao-akkoord voor het vo afgesloten. De cao geldt met terugwerkende kracht per 1 mei 2023 en loopt tot 1 oktober 2024.

De cao vo is afgesloten door:

Voordelen van een cao

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo is het loon hoger dan het minimumloon en krijgen de werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Afspraken in de cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. Is de formele looptijd van de cao verstreken, dan blijven de gemaakte afspraken automatisch gelden totdat er een nieuwe cao van kracht is.

Meer info en contact

Klik hier voor de volledige tekst van de cao voortgezet onderwijs.
Heb je vragen over de cao? Neem dan contact op met Iwan de Looff. Je bereikt hem op telefoonnummer 078 – 6295996 of per e-mail: i.delooff@dehoekscheschool.nl