Met het Integraal Personeelsbeleid (IPB) weet je wat je als werknemer van De Hoeksche School kunt verwachten.

Integraal Personeels Beleid (IPB)

Binnen De Hoeksche School hebben we te maken met zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Daardoor hebben we ook te maken met verschillende wet- en regelgevingen en twee afzonderlijke cao’s. Dit alles is leidend binnen ons personeelsbeleid.

Eén beleid voor alle werknemers

Wat kun je nu als werknemer van De Hoeksche School verwachten? Dit staat omschreven in het Integraal Personeelsbeleid (IPB) van De Hoeksche School. Het IPB is een verzameldocument waarin alle geldende regelingen (wetten/regels en beide cao’s) in samenhang beschreven staan. Onderwerpen die in het IPB aan bod komen, zijn o.a. werving en selectie, vergoedingenbeleid, nascholing, Arbo en de normjaartaak. Klik hier voor het IPB.