Bij De Hoeksche School heb je de mogelijkheid om bij een aantal partijen korting te krijgen op de zorgverzekering, de zogeheten collectieve zorgverzekering. Op deze pagina kun je meer lezen over de mogelijkheden.

Zorgverzekering

Iedereen is in Nederland verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Hierbij verzeker je je voor zorg door de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek. De overheid stelt vast wat er in het basispakket van de zorgverzekering zit. Naast de basisverzekering heb je de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten. Iedereen is vrij om te bepalen deze extra verzekering wel of niet af te sluiten.

Bij de Hoeksche School heb je de mogelijkheid om bij een aantal partijen korting te krijgen op de zorgverzekering, de zogeheten collectieve zorgverzekering.
Wij geven geen advies over welke zorgverzekering je het beste kunt afsluiten, wij willen je uitsluitend wijzen op deze kortingsmogelijkheden.

Onderstaand een overzicht van de partijen waarbij je kortingsmogelijkheden hebt:

Let naast het directe kostenaspect ook altijd op de polisvoorwaarden. Geen enkel pakket is gelijk!