Het Actief College biedt beroepsvoorbereidend onderwijs aan op verschillende niveaus en in vijf profielen. 

Niveaus en profielen

Het Actief College biedt beroepsvoorbereidend onderwijs aan op verschillende niveaus en in vijf profielen. De niveaus zijn vmbo basis, kader en gemengd theoretische leerweg en vakmavo. De profielen zijn:

  • Zorg & Welzijn
  • Economie & Ondernemen
  • Bouw, Wonen & Interieur
  • Mobiliteit & Transport
  • Produceren, Installeren & Energie

In de onderbouw maken de leerlingen kennis met álle vakken die we aanbieden, zodat ze een betere keus kunnen maken voor hun vervolgopleiding.

Naast Nederlands en wiskunde wordt er in een extra uur aandacht besteed aan begrijpend lezen en/of rekenvaardigheid.