De brugperiode op het Actief College duurt twee jaar.

Verlengde brugperiode

De brugperiode op het Actief College beslaat twee leerjaren. Na deze tweejarige brugperiode bepalen we in overleg de leerroute. Hierbij vraagt de mentor advies aan de docenten en worden niveauonderzoeken gedaan. Aan de hand van de vorderingen die de leerling maakt, en de gegevens verkregen uit verschillende toetsen, bepaalt het team op welk niveau de leerling zijn schoolcarrière voortzet.

Tijdens de brugperiode hebben de leerlingen elke week meerdere contactmomenten met de mentor. Daarin leren ze onder andere om te gaan met het huiswerk, de agenda en de groep.