Het Hoeksch Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen zich vanaf het eerste moment thuis voelen op school.

Brugklas

Leerlingen verschillen in aanleg en interesse en worden daarom op een zorgvuldige manier geplaatst in een van de brugklassen op onze scholengemeenschap. In dit proces steken we veel tijd en energie. Het advies van de basisschool is voor ons het belangrijkste criterium voor plaatsing. Wij gaan hierbij uit van de Hoekschewaardse plaatsingswijzer. We hechten waarde aan een goede relatie met de toeleverende basisscholen zodat we optimaal gebruik kunnen maken van hun expertise.

Thuis voelen
Wij willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op het Hoeksch Lyceum. Daarom organiseren wij in juni al een kennismakingsbijeenkomst voor alle nieuwe brugklassers en hun toekomstige mentor. Het nieuwe schooljaar begint met een introductieperiode van twee dagen, waarin we de leerlingen wegwijs maken binnen de school. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen na twee maanden gewend zijn en sluiten deze gewenningsperiode af met het traditionele ‘wuppenfeest’.

Brugperiode van twee jaar

De brugperiode op het Hoeksch Lyceum beslaat in totaal twee leerjaren, we spreken daarom over een verlengde brugperiode. Gedurende de brugperiode bepalen we in overleg met de docenten de leerroute.