Het Hoeksch Lyceum biedt verschillende faciliteiten voor het welbevinden van leerlingen.

Faciliteiten

Voor de leerlingen die dit nodig hebben, zijn er faciliteiten als remedial teaching, bijlessen en externe huiswerkbegeleiding (de laatste twee tegen een kleine vergoeding). Daarnaast is er dagelijks een coördinator onderwijsondersteuning op school aanwezig. Verder zijn er vertrouwenspersonen en er is een spreekuur van de maatschappelijk werkster(s) en Jong JGZ.