De meningen van zowel leerlingen als ouders zijn voor het Hoeksch Lyceum heel waardevol.

Schoolvragenlijst

In het najaar leggen we aan alle brugklasleerlingen de Schoolvragenlijst voor. Hiermee verzamelen wij opvattingen en meningen over onze school. Globaal komen we meer te weten over de werkhouding en motivatie, het welbevinden op school, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de leerlingen. Daarnaast vindt in het kader van het kwaliteitsbeleid in de maanden november en mei een tevredenheidsonderzoek plaats onder zowel leerlingen als ouders.