Leerlingen kunnen kiezen uit de Kunstklas, ICT-Scienceklas, Businessklas (Junior Business College) en de Sportklas. 

Talentklassen

Het Hoeksch Lyceum biedt de keuze uit vier verschillende talentklassen: de Kunstklas, ICT-Scienceklas, Businessklas (Junior Business College) en de Sportklas. Deze talentklassen bieden uitdagende vakoverstijgende projecten waar naast denken ook het doen en experimenteren centraal staan. Alle extra uren voor deze talentklassen vallen binnen het normale programma.

21-eeuwse vaardigheden

De talentklassen zijn voor elk niveau en leggen een stevige basis voor de vakkenkeuze in de bovenbouw. Bij alle talentklassen staan de zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden centraal: samenwerking, communicatie, ICT-gebruik, sociaal en cultureel bewustzijn inclusief het burgerschap, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en productiviteit.

Projectvorm

De Kunstklas en de ICT Scienceklas werken in projectvorm, waarbij aan een eindproduct zoals een presentatie, expositie, voorstelling, filmpje, clip en nog veel meer wordt gewerkt. De nadruk ligt op het proces van leren, waarbij leerlingen ook zelf ideeën inbrengen. Steeds worden verschillende fases doorlopen, zoals inspiratie, onderzoek, uitvoering en presentatie.