Wij bieden kinderen een eigentijdse en professionele ontwikkelomgeving waar ontmoeten, ontdekken & onderzoeken centraal staan!

Kernwaarden & slogan

Wij staan voor openbaar onderwijs en kinderopvang en zijn algemeen toegankelijk. Daardoor ontmoeten kinderen met zeer uiteenlopende achtergronden elkaar op onze locaties. Een prachtig vertrekpunt voor hun deelname aan onze pluriforme samenleving. Wij bieden alle kinderen een optimale leeromgeving aan waarin zij zich voorbereiden op hun rol in een veranderende samenleving.

Ontmoeten, ontdekken, onderzoeken
Wij zijn er voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. En die kinderen hebben allemaal dezelfde rechten en dezelfde kansen. Zij moeten fijn kunnen spelen, goed onderwijs krijgen en zich kunnen ontwikkelen tot sociale, autonome en zelfverantwoordelijke mensen met een positief mensbeeld. Zo kunnen zij verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen en, binnen de steeds veranderende maatschappij, zijn en doen waar ze gelukkig van worden. We geven hier invulling aan vanuit onze kernwaarden ‘ontmoeten, ontdekken, onderzoeken’.

Ontmoeten
Ontwikkelen en leren doen kinderen het beste samen. De ontmoetingen met andere kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten zijn daarin heel waardevol. Kinderen leren zich verhouden tot elkaar en hun, naarmate ze ouder worden, steeds groter wordende omgeving. Ook ervaren ze hoe leuk het is om samen te zijn. En hoe ze, vanuit die verbinding, steeds meer kennis en vaardigheden opdoen.

Ontdekken
Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende omgeving om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Binnen onze ontwikkelings- en onderwijsprogramma’s is ruimte om zelf tot inzichten te komen, fouten te maken en daarvan te leren, en met creatieve oplossingen te komen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling tot zelfstandige, zelfbewuste en evenwichtige mensen.

Onderzoeken
Binnen De Hoeksche School stimuleren we een onderzoekende, en in het verlengde daarvan, kritische houding. Al op de kinderopvang besteden we aandacht aan vragen stellen en je mening geven. In het basis- en voortgezet onderwijs stimuleren we kinderen om op zoek te gaan naar het ‘hoe en waarom’ achter zaken. Ook begeleiden we hen bij het opzetten en verrichten van doelgerichte onderzoeken.