Wij staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs en kinderopvang.

Missie & Visie

De Hoeksche School staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs en kinderopvang. Onze scholen en kinderopvang bieden kinderen in de leeftijd van 0 tot met 18 jaar een optimale leeromgeving aan, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot sociale, autonome en zelfverantwoordelijke mensen die vanuit een positief mensbeeld, binnen de steeds veranderende samenleving, verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen.