Vanuit één visie en gedeelde waarden werken kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen aan de ontwikkeling van het kind.

Onze kracht

De kracht van De Hoeksche School ligt in de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 18 jaar. Vanuit één visie en gedeelde waarden werken kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen aan de ontwikkeling van het kind.

Integrale kindcentra

Een integraal kindcentrum (IKC) heeft één pedagogisch klimaat en doorgaande leerlijnen. De directeur van het IKC is verantwoordelijk voor het totale beleid. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken als één team en vullen elkaar aan bij de begeleiding van de kinderen. Zo wordt gebruik gemaakt van verschillende expertises en ontstaat rust en duidelijkheid voor kinderen en ouders.

In de Hoeksche Waard is Stichting De Hoeksche School hierin voortrekker. De Hoeksche School heeft in elk dorp één of meerdere openbare basisscholen die inmiddels vrijwel overal zijn uitgebreid met een voorschoolse kinderdagopvang en/of peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Stichting De Hoeksche School Kinderopvang.