Het Driespan Puttershoek

Samen Positief Aardig Netjes – Hier mag je zijn wie je bent!

Home

Obs Het Driespan is een openbare basisschool in het mooie Puttershoek. Het Driespan ligt in een groene omgeving met tegenover de school een in 2011 gerealiseerde natuurspeeltuin. Naar onze school komen op schooldagen ongeveer 380 leerlingen. Elke leerling ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging en achtergrond is welkom bij ons. Op Het Driespan mag je zijn wie je bent!

Bij obs Het Driespan is veel aandacht voor democratisch burgerschap en het individuele kind. Wij bereiden al onze leerlingen goed voor op het voortgezet onderwijs. Hierbij vinden wij het heel belangrijk dat onze leerlingen zich prettig en veilig voelen. Samen met verschillende organisaties voor kinderopvang bieden wij kinderen van peuter tot puber een vertrouwde, leerrijke omgeving!

Wij nodigen u uit om de fijne sfeer op school te komen ervaren tijdens een bezoek aan onze school. Alle leerlingen en ouders zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen! Wanneer u onze school wilt bezoeken kunt u hiervoor altijd een afspraak maken.

Heel graag tot ziens op obs Het Driespan!

Namens het team,

Albert Boele, directeur

Onze school

Onze school heeft een pedagogische opdracht. Die opdracht is ruimer dan het aanbieden van leerstof alleen. Wij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk deelnemer aan de samenleving. Van belang daarbij zijn: het klassenklimaat, zorg, disciplinering, waarden en normen, burgerschap en het omgaan met diversiteit binnen een democratie.

Om onze ambities te bereiken gebruiken wij het programma van De Vreedzame School als leidraad voor ons sociale beleid. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

Het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie.
Het creëren van een positieve sociale en morele norm.
Het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.
De letters in ons logo stralen onze pedagogische opdracht naar de kinderen uit:

  • Samen
  • Positief
  • Aardig
  • Netjes
Lees meer

Leerlingen

Op Het Driespan hebben leerlingen een stem!

Onze leerlingen zijn vertegenwoordigd in een leerlingenraad. De leerlingenraad heeft tot doel leerlingen mee te laten denken en praten over dingen die hen aangaan op school o.a. op het gebied van leefklimaat (veiligheid en plezier). Tevens leren leerlingen wat er zoal komt kijken bij een vergadering (discussiëren en notuleren).

Ouders

Wij hebben op school een zeer actieve ouderraad. Zij organiseren samen met het team alle feesten op school, het voorleesontbijt, alle sportactiviteiten, excursies, de schoolreis, het kamp en afscheid van groep 8.

De ouderraad is te bereiken via or@obs-driespan.nl

Kinderopvang

Tussenschoolse opvang

U kunt uw kind per direct heel eenvoudig aanmelden voor de tussenschoolse opvang (TSO).

Op de website www.stichtingdetafelvan.nl kunt u uzelf en uw kinderen registreren via het portaal van DeTafelVan. Deze registratie is eenmalig. Vervolgens kunt u per dag voor 09.00 uur aangeven of uw kind overblijft. U kunt hiervoor digitaal strippen kopen via de website met een minimum van 10 strippen en een maximum van 100 strippen. De betaling vindt plaats via iDEAL.
Wat kost een strip?
10 strippen = € 2,50 per strip
20 strippen = € 2,45 per strip
30 strippen = € 2,40 per strip
40 strippen = € 2,35 per strip
100 strippen = € 2,30 per strip
U kunt ervoor kiezen om vaste overblijfmomenten in te voeren. Dit kunt u al doen voor het gehele schooljaar. U kunt ook per dag bepalen of uw kind overblijft. Wanneer u uw kind aanmeldt, wordt automatisch het saldo van uw digitale strippenkaart bijgewerkt. U ziet direct hoeveel strippen u nog overheeft zodat u tijdig strippen kunt bijkopen. De strippen blijven de gehele schoolperiode van uw kind geldig.
De kinderen nemen zelf eten en drinken meer naar school. DeTafelVan zorgt voor goede begeleiding tijdens de overblijf.
De meegebrachte lunch wordt koel bewaard. De kinderen van de onderbouw en bovenbouw eten in aparte lokalen. Na het eten gaan de kinderen naar buiten of er kunnen, afhankelijk van het weer, binnen spelletjes gedaan worden. De overblijfouders zijn tijdens het overblijven door het bestuur verzekerd.

Buitenschoolse opvang

Het Driespan werkt samen met verschillende organisaties voor kinderopvang. Voor buitenschoolse opvang kunt u o.a. terecht bij COKD kinderopvang. Voor meer informatie kunt u op onderstaande link klikken.

https://www.cokd.nl/locatie/zomerland-dependance/

Lees meer

Contact

Adresgegevens
OBS Het Driespan
Singel 3 – 5
3297 BS Puttershoek

telefoon: 078 6763807
e-mail: info@obs-driespan.nl
Afspraak maken? Aanmelden?

De beste manier om onze school te leren kennen is om een kennismakingsafspraak te maken. Wij ontvangen u graag voor een uitgebreide rondleiding.

Bezoek de website van Het Driespan voor meer informatie