Ben je jong of oud(er)?
Kies voor De Hoeksche School

Kinderdagopvang, peuterspeelzaal.
Basisonderwijs, buitenschoolse opvang.
Voortgezet onderwijs.

Een andere Hoeksche School websites site

Kinderopvang

Opgroeien en ontwikkelen: dat kan in de vertrouwde omgeving van De Hoeksche School Kinderopvang.

Onderwijs

Onze scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk persoon.

Over De Hoeksche School

Professionele verzorging en begeleiding van baby tot student.

Ons motto: De mooiste tijd van je leven!

Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige en voorspelbare omgeving, die voldoende uitdaging biedt en waar zij leren zich met andere kinderen en tot zichzelf te verhouden.

Op onze kinderopvang en scholen zijn die randvoorwaarden aanwezig, zodat wij kinderen daadwerkelijk ‘de mooiste tijd van hun leven’ kunnen bieden, en als kinderen zich prettig voelen …. dan geldt ook voor hun (groot)ouders.

Integrale kindcentra (IKC)

De Hoeksche School biedt kinderopvang en onderwijs integraal aan; In feite vormen opvang en onderwijs één organisatie. De directeur van de school is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in het kindcentrum en vormt het aanspreekpunt voor ouders van de kinderopvang, peuterspeelzaal, bso en de school. Deze organisatievorm, die in de ons omringende landen heel gebruikelijk is, is in ons land nog betrekkelijk nieuw. In onze regio loopt De Hoeksche School daarin voorop. Onze ervaringen zijn heel positief. Het integraal kindcentrum biedt kinderen en ouders heel veel rust en duidelijkheid….. en dat is een goed vertrekpunt om ‘De mooiste tijd voor kind en ouders’ te realiseren!

Zie ook: wat is een IKC?

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

De Hoeksche School heeft 20 openbare basisscholen (waarvan 10 IKC’s) en 2 scholen voor voortgezet onderwijs:

Het Actief College: vmbo basis, kader, gemengde leerweg en vak-mavo);

Het Hoeksch Lyceum: mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium)

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard behoren tot dezelfde stichting. De scholen werken dus met elkaar, en niet langs elkaar heen, met als doel de leerlingen de mooiste tijd van hun leven te bieden.