Sfeer proeven en meespelen tijdens open dag IKC De Pijler

maart 19, 2024

Op vrijdag 15 maart hield integraal kindcentrum (IKC) De Pijler in Maasdam een open dag voor geïnteresseerden. Ouders die een fijne en professionele plek voor kinderopvang en/of onderwijs zoeken, konden de hele ochtend binnenlopen en overal een kijkje nemen.

Tijdens de open dag maakten de ouders kennis met het uitgebreide aanbod van IKC De Pijler. In het gebouw aan de Fazant in Maasdam, dat in 2020 nieuw gebouwd werd, bevinden zich een kinderopvang (0 tot 4 jaar), een peuterspeelzaal, een openbare basisschool en buitenschoolse opvang. Overal zijn plekken beschikbaar.

Eén grote familie
Directeur Anja de Jong ontving de bezoekers in de centrale ruimte, het kloppend hart van De Pijler. Het integrale karakter van het IKC is hier goed zichtbaar én voelbaar. “Deze ruimte is één grote ontmoetingsplek”, vertelt Anja de Jong. “We zijn hier één grote familie. Ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen van de basisschool, kinderen van de kinderopvang en de peuters komen hier allemaal samen. Iedereen kent elkaar. Dat schept vertrouwen en zorgt voor veiligheid. We werken in de kinderopvang en peuterspeelzaal met dezelfde thema’s als de kleutergroepen. Daarnaast hanteren we een doorgaande lijn in de pedagogische aanpak. Dit alles draagt bij aan een soepele overgang van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs.”

Meer dan rekenen, taal en lezen

De leerlingen van de leerlingenraad hadden tijdens de open dag een belangrijke taak. Zij leidden de bezoekers rond door het gebouw en vertelden wat ze allemaal leren en doen. “Ons aanbod gaat verder dan rekenen, taal en lezen”, benadrukt Anja de Jong. “We geven alle kinderen de ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en gelukkig van worden. Zo besteden we veel aandacht aan muziek, creativiteit en sport. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten. En we hebben ‘opa Koos’. Hij verzorgt leuke en interessante technieklessen op school. Verder hebben we aandacht voor elkaar. We staan voor samen, netjes, open en rustig. Oftewel: “Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR!”

Groene schoolpleinen
Niet alleen in het kindcentrum, ook buiten was voor de bezoekers genoeg te zien. Zo heeft elk klaslokaal een eigen patio, die uitkomt op een van de grote schoolpleinen. Alle schoolpleinen staan met elkaar in verbinding en omsluiten het gebouw. Anja de Jong: “De pleinen zijn ingericht met natuurlijke speeltoestellen en elke klas heeft een eigen moestuin. Op dit moment zijn we bezig om de buitenruimte nog verder te vergroenen. Zo komt er een avonturenheuvel en op verschillende plekken komen nog bomen en groene haagjes. Dit doen we samen met het Hoekschewaards Landschap.”

Persoonlijke rondleiding
Het team van IKC De Pijler kijkt terug op een geslaagde open dag. De kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool kregen veel belangstelling. En de kinderen die met hun ouders mee kwamen kijken? Die speelden gezellig met de peuters en kleuters mee! Ouders die niet in de gelegenheid waren om naar de open dag te komen of die nog een keer willen rondkijken, zijn van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding. Zij kunnen voor een afspraak mailen of bellen naar IKC De Pijler.