Actief College Oud-Beijerland

Algemene informatie

Missie en visie
Actief! ‘Leren met lef’
Vakkundig, eigentijds openbaar voortgezet middelbaar beroepsonderwijs.

Kernwaarden
Het onderwijs op het Actief College is gebaseerd op drie kernwaarden:
Verantwoordelijk: Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
Betrokken: Je bent maatschappelijk betrokken en je hebt respect voor de ander.
Uitdagend: Je neemt de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen

Visie
Waar gaan wij voor? Wij geloven in de potentie van onze leerlingen. In alles stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talent en bieden een breed aanbod aan opleidingen. Wij zijn een actieve school en leggen samen met leerlingen, ouders en verzorgers een stevige basis voor de toekomst!

Motto: vakkundig in actief leren!
Het Actief College biedt beroepsvoorbereidend onderwijs aan op verschillende niveaus en in vijf profielen.

Verlengde brugperiode
De brugperiode op het Actief College beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een tweejarige brugperiode. Na de brugperiode bepalen we in overleg de leerroute. Hierbij vraagt de mentor advies aan de docenten en worden niveauonderzoeken gedaan. Aan de hand van de vorderingen die de leerling maakt, en de gegevens verkregen uit verschillende toetsen, bepaalt het team op welk niveau de leerling zijn schoolcarrière voortzet.
Tijdens de brugperiode hebben de leerlingen elke week meerdere contactmomenten met de mentor, vaak aan het begin van de schooldag (mentorles). Daarin leren ze onder andere hoe om te gaan met het huiswerk, de agenda, de groep, enz.

Sportklas
Met ingang van september 2021 start het Actief College met een sportklas. De sportklas start in het eerste jaar en loopt door in het tweede jaar. In twee extra sporturen maken de leerlingen kennis met allemaal verschillende sporten, bijvoorbeeld atletiek, klimmen, zwemmen, schaatsen, lacrosse, zelfverdediging en nog veel meer. Je leert op een actieve manier nieuwe sporten kennen, maar bieden ook verbreding en verdieping aan voor de bekendere sporten. Sommige van deze sporten bieden we aan op onze school, andere sporten worden gegeven op een locatie buiten de school.

Sport en meer
Natuurlijk sport je meer in de sportklas. Maar je leert ook over spelregels, fitheid, samenwerken, leidinggeven, organiseren, helpen en omgaan met verschillen. Verder worden er ook sportactiviteiten buiten de school georganiseerd zoals wedstrijdbezoek, sportevenementen en extra sportclinics.

Kosten
Deelname aan de sportklas kost € 50,= per schooljaar.
De profielen komen in de brugperiode aan de orde tijdens de uren Actief@work.

Een aantal uren per week gaan de leerlingen aan de slag in de profielen:
Zorg & Welzijn;
Economie & Ondernemen;
Bouw, Wonen & Interieur;
Mobiliteit & Transport;
Produceren, Installeren & Energie.

Op het Actief College laten we de leerlingen in de onderbouw kennis maken met álle vakken die we aanbieden, zodat ze een betere keus kunnen maken voor hun vervolgopleiding.
Naast Nederlands en wiskunde wordt er in een extra uur aandacht besteed aan begrijpend lezen en/of rekenvaardigheid.

Contact

Adresgegevens
Het Actief College
Polderlaan 5
3261 ZA Oud-Beijerland
telefoon: 0186 612130
e-mail: administratie@actiefcollege.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op het Actief College!
Website Actief College