Je komt hier tot je recht. Talent, ambitie, succes!

Hoeksch Lyceum

Het Hoeksch Lyceum is een school met een rijke traditie. Onze school, ontstaan in 1918 als Rijks-HBS, is uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo.
Wij hebben een duidelijke missie. Wij willen een school zijn:

• die haar leerlingen alle kansen biedt om zich verder te ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen. Jongeren krijgen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn, ze leren verantwoordelijkheid te nemen en worden gestimuleerd om goed samen te werken.

• waar ouders kunnen vertrouwen op professionele en betrokken medewerkers. Ouders en personeel halen samen, met respect voor elkaars rol, het beste uit het kind.

• die medewerkers in staat stelt om met elkaar een werkklimaat te scheppen waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn.

We creëren een veilig schoolklimaat dat zich kenmerkt door wederzijds respect, saamhorigheid, betrokkenheid en vertrouwen bevordert kennis en begrip. Niet apart maar samen kunnen wij onze kinderen toerusten voor een succesvolle, mooie toekomst. Wij doen dit onder het motto: ‘Talent, Ambitie, Succes’.