Het Actief College biedt uitdagend beroepsvoorbereidend onderwijs, met als missie: ‘Leren met lef’!

Actief College

Het Actief College biedt uitdagend’ onderwijs. We scheppen voorwaarden waarin de leerling zelfstandig keuzes leert maken en zichzelf leert positioneren.

Wij geloven in de potentie van onze leerlingen. De ontwikkeling van onze leerlingen staat in alles centraal. Wij zijn een actieve school. We koesteren ambities, stimuleren talent en bieden een breed aanbod aan opleidingen. Samen met leerlingen, ouders en verzorgers leggen we een stevige basis voor de toekomst!

Onder het motto ‘vakkundig in actief leren’ staan we voor ‘leren met lef’. Leerlingen krijgen vakkundig, eigentijds openbaar voortgezet middelbaar beroepsonderwijs, gebaseerd op drie kernwaarden:

  • Verantwoordelijk: Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
  • Betrokken: Je bent maatschappelijk betrokken en je hebt respect voor de ander.
  • Uitdagend: Je neemt de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen