Alle leerwegen van het Actief College en het Hoeksch Lyceum beschikken over het kwaliteitslabel van de onderwijsinspectie.

Onderwijs en kwaliteit

Onze scholen bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Alle leerwegen van het Actief College en het Hoeksch Lyceum beschikken over het kwaliteitslabel van de onderwijsinspectie. De stichting verricht geregeld tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en medewerkers. Op basis van de uitkomsten worden nieuwe kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Zo ontwikkelen onze scholen zich naar een excellent niveau.

Wil je meer weten over de kwaliteit van onze scholen? Ga naar http://www.scholenopdekaart.nl en vul in het venster ‘Oud-Beijerland’ in. Je ontvangt dan een compleet overzicht per school.

Kwaliteitscyclus

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School stelt om de vier jaar een Koersplan vast. In dit bovenschoolse beleidsplan worden kaders gegeven voor de (meerjarige) beleidsplannen van de scholen. Het in het bovenschoolse Koersplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een bovenschools jaarplan.

De scholen stellen elke vier jaar een meerjarig schoolplan op. De hierin opgenomen visie en missie is richtinggevend voor het beleid van de school en past binnen de kaders van het Koersplan.

Het in het schoolplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een jaarplan waarin de ambities van de school worden verwoord.