Hoeksch Lyceum Oud-Beijerland

Algemene informatie

Het Hoeksch Lyceum is een moderne school, uitgerust met een riante sportaccommodatie, zowel binnen – met klimwand en fitnessruimte – als buiten. We beschikken in alle lokalen over digiborden, schoolbrede internettoegang met WIFI, studieruimtes, een speciale BiNaSk-vleugel met practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde en een leerlingenlaboratorium. Ook vind je in het gebouw een Businessvleugel die geheel van deze tijd is. Naast de gewone schoolboeken wordt er door vrijwel alle vakken gebruik gemaakt van digitale leermiddelen in de vorm van e-learning. Bij alle lessen kunnen Chromebooks worden ingezet. Het Hoeksch Lyceum is een school die denkt in kansen en mogelijkheden. Dit vertaalt zich op vele manieren: een verlengde brugperiode met homogene (mavo; havo; vwo) en heterogene klassen (mavo/havo en havo/vwo), onderwijs op maat tijdens de lessen (basis-, intensief en toparrangementen voor leerlingen) en talentontwikkeling door alle leerwegen en leerjaren heen. Hieronder volgt een uitgebreide toelichting.

Brugklas
Leerlingen verschillen in aanleg en interesse en worden daarom op een zorgvuldige manier geplaatst in één van de brugklassen op onze scholengemeenschap. In dit proces wordt veel tijd en energie gestoken. Het advies van de basisschool is voor het Hoeksch Lyceum het belangrijkste criterium voor plaatsing. Wij gaan hierbij uit van de Hoekschewaardse plaatsingswijzer. Het Hoeksch Lyceum hecht waarde aan een goede relatie met de toeleverende basisscholen zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van hun expertise.
Wij willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op het Hoeksch Lyceum. Daarom organiseren wij in juni al een kennismakingsbijeenkomst voor alle nieuwe brugklassers en hun toekomstige mentor. Het nieuwe schooljaar begint met een introductieperiode van twee dagen, waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt binnen de school. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen na twee maanden gewend zijn en sluiten deze gewenningsperiode af met het traditionele ‘wuppenfeest’.

Op het Hoeksch Lyceum vinden wij het contact met ouders heel belangrijk. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt. Voor ouders worden kennismakings- en voorlichtingsavonden georganiseerd. Ook hebben ouders tweemaal per jaar de gelegenheid om tijdens ouderavonden met docenten te overleggen over de resultaten van hun kind.

Schoolvragenlijst
In het najaar leggen we aan alle brugklasleerlingen de Schoolvragenlijst voor. Hiermee verzamelen wij opvattingen en meningen over onze school. Globaal komen we meer te weten over de werkhouding en motivatie, het welbevinden op school, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de leerlingen. Daarnaast vindt in het kader van het kwaliteitsbeleid in de maanden november en mei een tevredenheidsonderzoek plaats onder zowel leerlingen als ouders.

De verlengde brugperiode
De brugperiode op het Hoeksch Lyceum beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een verlengde brugperiode. Gedurende de brugperiode bepalen we in overleg met de docenten de leerroute.

Faciliteiten
Voor de leerlingen die dit nodig hebben zijn er faciliteiten als remedial teaching, bijlessen en externe huiswerkbegeleiding (de laatste twee tegen een kleine vergoeding). Daarnaast is er dagelijks een coördinator onderwijsondersteuning op school aanwezig. Verder zijn er vertrouwenspersonen en er is een spreekuur van de maatschappelijk werkster(s) en Jong JGZ.

Talentklassen
Het Hoeksch Lyceum biedt de keuze uit vier verschillende talentklassen: de Kunstklas, ICT-Scienceklas, Businessklas (Junior Business College) en de Sportklas. Deze talentklassen bieden uitdagende vakoverstijgende projecten waar naast denken ook het doen en experimenteren centraal staan. Alle extra uren voor deze talentklassen vallen binnen het normale programma. De talentklassen zijn voor ieder niveau en leggen een stevige basis voor de vakkenkeuze in de bovenbouw. Bij alle talentklassen staan de zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden centraal: samenwerking, communicatie, ICT-gebruik, sociaal en cultureel bewustzijn inclusief het burgerschap, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en productiviteit. De Kunstklas en de ICT Scienceklas werken in projectvorm, waarbij aan een eindproduct zoals een presentatie, expositie, voorstelling, filmpje, clip en nog veel meer wordt gewerkt. De nadruk ligt op het proces van leren, waarbij leerlingen ook zelf ideeën inbrengen. Steeds worden verschillende fases doorlopen, zoals inspiratie, onderzoek, uitvoering en presentatie.

Contact

Adresgegevens
Hoeksch Lyceum
Hoefsmid 1
3263 CC Oud-Beijerland

telefoon: 0186 617522
e-mail: info@hoekschlyceum.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op het Hoeksch Lyceum!