Wij bieden elke leerling passend onderwijs of helpen bij het verkrijgen daarvan.

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen de verantwoordelijkheid elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Meestal is dat mogelijk op een van de scholen van het schoolbestuur zelf. Soms zal de leerling moeten worden geplaatst op een meer gespecialiseerde school van een ander schoolbestuur binnen de regio. Dat kan alleen wanneer de toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband waar het schoolbestuur bij is aangesloten een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft.

Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij het het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04).

Meer informatie op www.swv2804.nl