De raad van Toezicht controleert het beleid van De Hoeksche School en de gang van zaken binnen de stichting en de scholen.

Raad van Toezicht

Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. De leden van de raad van toezicht:

  • Mevr. L.M.B. (Linda) Snippe-van de Velde, voorzitter
  • Dhr. G.J. (Gert-Jan) Stapper, vicevoorzitter
  • Dhr. R.S. (Ruud) Vet
  • Mevr. J.H. (Jacqueline) Beer
  • Mevr. K.E. (Karin) Flapper