Kom oogsten op De Boomgaard!

Onze school

De Boomgaard is een leuk kindcentrum in Mijnsheerenland. In een veilige en leerrijke omgeving bieden wij op De Boomgaard toekomstgericht, ontwikkelingsgericht en waardegericht onderwijs aan. Onze school staat voor een breed en eigentijds aanbod in een uitdagende leeromgeving. De wereld buiten de school wordt actief betrokken. Het aanbod doet een sterk appel op de onderzoekende en ondernemende competenties van kinderen. Wij stimuleren kinderen eigen plannen te maken en uit te voeren, initiatief te nemen, doelen te stellen en samen te werken met anderen.

Als enige ‘The Leader In Me’ school binnen de Hoeksche Waard kijken wij verder dan alleen goede resultaten. We maken onze leerlingen wegwijs in de samenleving, zodat ze klaar zijn voor succesvol functioneren in de maatschappij. We leren kinderen om regie te nemen en eigen keuzes te maken met oog op hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast leren wij kinderen bewust te worden van hun eigen kunnen, elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen.

Dit alles bieden wij in een veilige en leerrijke omgeving, waarin alle kinderen welkom zijn en respect een belangrijke rol speelt. Dus … komt jouw kind OOGSTen op De Boomgaard?

Toekomstgericht onderwijs

Op De Boomgaard geven we ons onderwijs toekomstgericht, ontwikkelingsgericht en waardegericht vorm. We kijken verder dan alleen goede resultaten bij (Cito)toetsen. We maken onze leerlingen wegwijs in de samenleving, zodat ze klaar zijn voor succesvol functioneren in ‘de wereld van de toekomst’.

Om toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden maken we gebruik van moderne lesmethodes. Vanaf groep 4 werken kinderen met Snappet. Snappet is een tablet waarmee ieder kind toegang heeft tot les- en oefenmateriaal, aansluitend bij de persoonlijke onderwijsbehoefte van het kind.

Naast onze moderne leermethodes maken wij hierbij gebruik van The Leader In Me aanpak, waarbij de kinderen met behulp van 7 gewoontes stevig in de maatschappij komen te staan. Kinderen leren om regie te nemen en eigen keuzes te maken met oog op hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast leren kinderen zichzelf te ontwikkelen en/of relaties met anderen te versterken.

Bij wereldoriëntatie wordt basiskennis en vaardigheden aangeleerd die kinderen helpen in hun ontwikkeling. Het accent ligt sterk op creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerking binnen een thematische aanpak. Onderzoek en ontdekken is een belangrijk onderdeel tijdens het thematisch werken.

Contact

IKC De Boomgaard
Beatrixplein 5
3271 BA Mijnsheerenland

telefoon: 0186 602 760
e-mail: info.deboomgaard@dehoekscheschool.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op De Boomgaard!