Het unieke van het kind is waar De Bommelschool begint

Burgemeester van Bommelschool

Onze school

De Burgemeester Van Bommelschool is een kleine school waarin kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen op allerlei vlakken. Het onderwijs is gebaseerd op de daltonpijlers en op adaptief (en zo ver het gebouw het toelaat inclusief) onderwijs. Er wordt handelingsgericht en gedifferentieerd gewerkt. Ieder kind kan zichzelf zijn op deze school. Onze missie ‘Zorg voor verschil’ zien wij breed: verschil is er, verschil mag er zijn en we sluiten aan bij de verschillende onderwijsbehoeften.

Met het bekijken van de film krijg je al een indruk van het onderwijs en de prettige sfeer op De Bommelschool. Je bent natuurlijk ook van harte welkom om een kijkje bij ons te nemen. Maak gerust een afspraak!

Ben je benieuwd naar ons onderwijs, naar onze zeer actieve sportcommissie, naar onze moestuin die in samenwerking met het HWL wordt onderhouden en geoogst? Kortom, ben je benieuwd naar onze school? Neem dan contact op met: 0186-603130 om de mogelijkheden te bespreken.

Daltononderwijs

De afgelopen jaren is er steeds (voort)gebouwd aan een adaptieve school en is er getracht een zo veilig mogelijke plek te creëren waar leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar samenwerken. Uitgaande van het adaptief onderwijs heeft de Burgemeester Van Bommelschool zich sinds 1 augustus 2005 ontwikkeld tot een daltonschool. Sinds mei 2008 mag de Van Bommelschool zich officieel een erkende daltonschool noemen. In november 2019 is er opnieuw een daltonlicentie voor vijf jaar toegekend.

Wat is eigenlijk een daltonschool?
Om te beginnen gelden voor een daltonschool dezelfde doelstellingen en regels die gelden voor alle vormen van basisonderwijs. Het leerdoel wordt bepaald door eisen van de overheid (kerndoelen), de eisen van de samenleving en door het schoolplan, het beleidsplan en andere documenten binnen de school.
In de kerndoelen wordt omschreven wat de kinderen op school moeten leren. Dat leren betreft niet alleen de bekende schoolvakken (taal, rekenen, schrijven, etc.), maar ook andere ontwikkelingsgebieden zoals sociale vorming, creativiteit en omgaan met moderne media, zoals computers.

Het daltononderwijs is gebaseerd op vijf basisprincipes, namelijk:

  • Vrijheid (verantwoordelijkheid)
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Contact

Burgemeester Van Bommelschool
Van Galenstraat 9
3274 LV Heinenoord

telefoon: 0186 603 130
e-mail: info.bommelschool@dehoekscheschool.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op de Bommelschool!