Samen op weg, leuk en leerzaam!

Onze school

IKC de Dubbeldekker, LEUK EN LEERZAAM!
Twee eenvoudige woorden die heel goed aangeven wat wij belangrijk vinden. We willen dat jouw kind een hele leuke schooltijd heeft en natuurlijk zoveel mogelijk leert op weg naar volwassenheid. Samen gaan we goed op weg!

Samen goed op weg

Wat betekent dit voor ons onderwijs?

 • We doen het samen
  “It takes a whole village to raise a child”: Opvoeden is niet de taak van ouders alleen. Leerkrachten, buren, vrienden, iedereen is belangrijk. We doen het samen!
  Kinderen leren uit voorbeelden, spiegelen zich aan de volwassenen die hen omringen, die ze ontmoeten. We zoeken daarom op vele niveaus de samenwerking. Samenwerking met leerlingen, ouders maar ook met andere organisaties.
 • We doen het goed
  We werken op school met een goed kwaliteitszorgsysteem. We werken volgens de cyclus: waarnemen- begrijpen- plannen en uitvoeren. Dit doen we onder andere ten aanzien van onze leeropbrengsten, leerling- zorg en ook t.a.v. de tevredenheid bij leerlingen, ouders en personeel.
 • De weg
  De weg is breed en afwisselend. We dragen zorg voor een goed aanbod voor taal en rekenen, maar we besteden ook tijd aan vakken als sociale vaardigheden, bewegingsonderwijs, techniek, muziek, creatieve ontwikkeling, weerbaarheid, gezonde voeding.

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen op een goede manier op de complexe samenleving voor te bereiden en dat onze leerlingen leren op een bewuste manier in het leven te staan. Zij doen ertoe, de ander doet ertoe. We willen hen helpen om op te groeien tot zelfbewuste mensen met vaardigheden en kennis, tot mensen die in staat zijn zelfstandig keuzes te maken en tot mensen die een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Dit kan alleen door samen met de ouders verantwoordelijkheid te nemen voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen en samen met onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren. Daarbij willen wij vanuit onze professionaliteit de regie voeren en kaders en grenzen aangeven. We zijn geslaagd als we aan het eind van groep 8 leerlingen afleveren die een stevige basis voor het leven hebben. Kinderen die sociaalvaardig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken. Kinderen die weten wat zij kunnen en goed voorbereid zijn op hun vervolgonderwijs.

Contact

IKC de Dubbeldekker
Buttervliet 2
3281 LK Numansdorp

telefoon: 0186 681 363
e-mail: info.dedubbeldekker@dehoekscheschool.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op De Dubbeldekker!