Energiek
Positief
Krachtig
Professioneel
Voor kinderen en volwassenen
Herkenbaar

Onze school

Openbare basisschool De Tandem is een middelgrote school en telt ongeveer 200 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. De Tandem is gevestigd in Zoomwijck. Aan onze school is een professionele peuter-, buitenschoolse en tussenschoolse kinderopvang verbonden. Deze opvang wordt aangeboden door Kivido.

De Tandem is energiek, er gebeurt van alles. Maar ook ouders betrekken we hierbij. Samenwerken op De Tandem is een basisgedachte. Bovendien zijn we een ambitieuze school. Voor kinderen natuurlijk passend bij wat mogelijk is. Voor onszelf zijn we ambitieus om te blijven ontwikkelen en leren.

De schoolloopbaan van jouw kind zien we als een reis. En die reis begeleiden wij graag met de kernwaarden in onze bagage. Bij de start hebben we bijzondere aandacht voor de eigenheid van kleuters. Tegelijkertijd hebben we ook een doel voor ogen: we willen het optimale uit kinderen halen en onze rol is om daarin te begeleiden. En gelukkig kunnen we zeggen dat we dat al jaren doen met goede resultaten. De inspectie is meer dan tevreden.

Iedereen doet ertoe

De Tandem is een openbare basisschool en biedt plaats aan ieder kind. Levensovertuiging, etniciteit en seksuele geaardheid spelen geen rol bij de toelating. In ons onderwijs vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan die diversiteit: iedereen en elke mening doet ertoe. We leren kinderen om respect te hebben voor elkaar en dat we van elkaar kunnen leren. Dit komt voornamelijk terug in de lessen van de Vreedzame School.

Brede ontwikkeling
Uiteraard wordt op onze basisschool veel tijd en aandacht besteed aan het reguliere schoolaanbod. Maar er is meer in het leven dan taal en rekenen. Daarom kiezen we ervoor om bijvoorbeeld ook muzieklessen te laten verzorgen, een externe vakdocent leert de kinderen filosoferen en we besteden vanaf de kleuters aandacht aan mediawijsheid.

Hart voor de samenleving
Op De Tandem schenken we aandacht aan een veilig schoolklimaat. We helpen onze leerlingen opgroeien tot sociaal-invoelende, autonome en zelfverantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij. Onze vijf kernwaarden sluiten hier direct op aan:

  • Communicatie over en weer
  • Leren van en met elkaar
  • Aandacht voor brede ontwikkeling
  • Focus op sociaal-emotionele groei
  • Bouwen aan de basis

Contact

OBS De Tandem
Weegpad 13
3262 CL Oud-Beijerland

telefoon: 0186 618 314
e-mail: j.swank@dehoekscheschool.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op De Tandem!