Een warme en veilige omgeving!

Onze school

Openbare Basisschool Het Talent is een kleine school met kleine groepen in een warme en veilige omgeving. Kleine scholen, zoals Het Talent zijn belangrijk voor de woonkernen in de directe omgeving, zoals Mookhoek, Schenkeldijk, Strijensas en ook op maar 5 km van Strijen en ‘s-Gravendeel.
Het Talent heeft een gemiddelde groepsgrootte van 16 leerlingen, wat de mogelijkheden biedt om in ons onderwijs rekening te houden met de individuele kwaliteiten en talenten van de leerlingen.

Daltononderwijs
OBS Het Talent is een Daltonschool. De -D- in ODBS staat voor Dalton, voluit: Openbare Dalton Basisschool. Als u meer wilt weten over het Daltononderwijs, dan kunt u natuurlijk altijd komen kijken op Het Talent. Ook is het leuk om de site van de Nederlandse Daltonvereniging te bekijken. Hierop kunt u ook filmpjes bekijken over het Daltononderwijs.

Geschiedenis
Het Talent is een school die in het schooljaar 2018-2019 is ontstaan uit een fusie tussen de scholen ODBS De Boemerang en OBS Juliana. Het Talent is een kleine school in de buurtschap Mookhoek en is gelegen tussen Strijen en ‘s-Gravendeel.
De school is gebouwd in 1844 en bestond toen uit 2 lokalen. In de lange geschiedenis van de school is deze uitgebouwd tot een school met 4 lokalen. Van een kleine dorpsschool met het klassikale onderwijs van vroeger heeft de school zich ontwikkeld tot een Daltonschool met 4 kleine combinatiegroepen met gemiddeld 16 leerlingen.

Samenwerking

De school vervult een centrale rol in de buurtschap. Bijna alle kinderen uit het buurtschap gaan op Het Talent op school; er is overleg tussen de buurtvereniging en de school; bij evenementen op school worden ook grootouders en andere familieleden (vaak oud leerlingen) en andere buurtgenoten uitgenodigd op school; de school speelt bij speciale gebeurtenissen in het buurtschap telkens een belangrijke rol. Er is dan ook sprake van een goede samenwerking met enthousiaste ouders en met buurtbewoners.

Leerlingaantal

Het totaal aantal leerlingen van Het Talent bedroeg op 1 oktober 2020 (de officiële teldatum) 66 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen 1-2; 3-4; 5-6 en 7-8
Met 66 leerlingen heeft Het Talent ruim voldoende leerlingen. Volgens de prognoses van de gemeente Hoeksche Waard hoeft de school ook in de toekomst niet te vrezen voor zijn voortbestaan.

Contact

ODBS Het Talent
Kreekstraat 1
3293 AB Mookhoek

telefoon: 078 6731249
e-mail: a.zonneveld@dehoekscheschool.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op Het Talent!