Ieder kind heeft het!

Onze school

De Meerwaarde is een openbaar kindcentrum met ongeveer 300 leerlingen. Sinds 2009 zijn wij gevestigd in een kleurrijk, nieuw gebouw, waar kinderen echt de ruimte hebben. Er zijn 16 leslokalen, 1 speellokaal, een overblijfruimte en een aantal ruimten voor extra activiteiten. Natuurlijk ontbreekt ook het schoolplein niet, met speelmogelijkheden voor iedere leeftijd. Het kindcentrum is gelegen in het land van Essche en is goed bereikbaar.

Onze werkwijze

In groep 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht. Dat wil zeggen dat de leerstof niet is opgedeeld in ‘losse’ onderdelen (zoals: lezen, rekenen, biologie etc.) Dat is volgens ons niet de manier waarop jonge kinderen leren. We ‘verstoppen’ de onderdelen als het ware in een activiteit. Denk aan kleuters die winkeltje spelen: ze geven de boodschappen een prijs en laten klanten betalen (rekenen). Klanten maken een boodschappenlijstje (lezen, spelling, schrijven) en er zijn regels over hoe je winkeltje speelt (sociale vaardigheden).

In groep 3 t/m 8 werken we wel meer methodisch, met het niveau en de mogelijkheden van het kind als startpunt. Ook bij het methodisch werken laten we de stof zo veel mogelijk aansluiten bij de beleving van de kinderen. Met andere woorden: we werken niet alleen uit boeken, we kijken hoe het geleerde is toe te passen in het dagelijks leven van onze leerlingen.

De mogelijkheden van het kind en het tempo waarin het zich ontwikkelt worden gevolgd en vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we de inhoud van onze methodes goed afstemmen op het niveau van de betreffende leerling.

Onze leerkrachten houden scherp in de gaten waar de kansen van ieder kind liggen. Ze zijn erop gericht om sterke kanten van de ontwikkeling van de kinderen te benutten en stemmen af op ieders specifieke instructiebehoeften.

Om goed in te kunnen spelen op de verschillen tussen kinderen is een soepele organisatie onmisbaar. We vinden het van groot belang dat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt en daar ook verantwoordelijkheid voor neemt. Ook de kinderen zijn betrokken bij de organisatie van de school. Ze mogen meedenken over de inrichting van de ruimtes en zijn mede verantwoordelijk voor het op orde houden daarvan.

Contact

IKC De Meerwaarde
Diepenhorstweg 1a
3291 GJ Strijen

telefoon: 078 6742344
e-mail: m.deman@dehoekscheschool.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op De Meerwaarde!