Recht doen aan de talenten van ieder kind

Onze school

Vanuit onze visie gaan wij uit van de mogelijkheden en talenten van het kind. Wat heeft dit kind, met deze mogelijkheden, in deze omstandigheden van ons nodig. Samen met kinderen, ouders, team en omgeving zorgen we voor betekenisvol en inspirerend onderwijs op onze school. Nieuwsgierigheid zet kinderen aan tot leren, ontdekken en onderzoeken. Wanneer je nieuwsgierig bent, wil je oprecht weten wat er speelt. Je wilt het snappen, begrijpen, bevatten en dit maakt dat je de dingen die je op dat moment leert ook nog eens beter onthoudt. Op de Vlashoek zorgen we ervoor dat kinderen met veel plezier en enthousiasme op onderzoek gaan, initiatief nemen, de mouwen opstropen en doorzetten tot ze eindelijk hun beloning krijgen: het antwoord, dat weer nieuwe vragen doet opborrelen! Nieuwsgierigheid is het verschil tussen moeten en willen leren.

Algemene informatie

Onze missie is om recht te doen aan de unieke talenten van ieder kind. We houden rekening met verschil. Dit doen we door ons onderwijs daar waar nodig aan te passen. Je veilig voelen vinden we de belangrijkste voorwaarde voor leren. Wij bieden structureel aandacht aan het welbevinden op onze school, omdat dit zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klassen. Op de Vlashoek is er aandacht voor de kinderen, hebben de kinderen aandacht voor zichzelf, voor de leerkracht, voor elkaar, voor de omgeving en is er aandacht van en voor de ouders. Dit zorgt voor een inspirerende leeromgeving waarin kinderen elke dag weer het beste uit zichzelf kunnen halen. We zijn benaderbaar, betekenisvol, doelgericht, inspirerend en uitzonderlijk.

Goed pedagogisch klimaat
Een sterk punt van onze school is het veilige pedagogisch klimaat. Een veilig en warm klimaat komt het welbevinden van kinderen ten goede. Daardoor kunnen zij zich goed ontwikkelen. Het is eigenlijk heel eenvoudig; gelukkige kinderen leren beter. Dit is de belangrijkste pijler van ons onderwijs. In 2021 hebben wij het predicaat ”Gezonde School” ontvangen op het gebied van Welbevinden. Een mooie bevestiging van hetgeen dat wij willen bereiken voor onze kinderen op de Vlashoek!‍

Visie op onderwijs
Op De Vlashoek gaan we uit van de unieke talenten van elk kind. Elk kind is anders en ieder kind is ergens goed in. Door een veelzijdig aanbod, zowel inhoudelijk als qua werkvormen, worden de talenten, sterke kanten en mogelijkheden van kinderen gestimuleerd. Door dit te koppelen aan de leerdoelen die wij opstellen vanuit de kerndoelen van de overheid, wordt een systeem van kansen gecreëerd.

Contact

IKC de Vlashoek
Van Koetsveldlaan 19
3273 AL Westmaas

telefoon: 0186 571 236
e-mail: k.cevaal@dehoekscheschool.nl

Website

Wij nodigen je uit om onze website te verkennen voor meer informatie. Heel graag tot ziens op De Vlashoek!