Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard
Vorige Volgende

Scholen blijven langer dicht

— 3 april 2020

Eerder berichtten wij u dat onze scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gesloten zouden zijn tot 6 april a.s. om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Gisteren maakte de overheid bekend dat deze maatregel wordt verlengd tot en met de meivakantie. Dat betekent dat onze scholen in ieder geval gesloten blijven tot 4 mei a.s. (*) Of wij onze scholen op 4 mei weer mogen openen is afhankelijk van het besluit dat onze regering daar uiterlijk een week van tevoren, op 27 april a.s., over neemt.

(*) Er is één uitzondering: In de komende week worden wel de schoolexamens op het Actief College en Hoeksch Lyceum in aangepaste vorm hervat. Wij doen dit conform de landelijke richtlijnen en nemen alle voorzorgsmaatregelen om eventuele besmetting te voorkomen. Onze scholen hebben ouders en leerlingen daarover inmiddels geïnformeerd.

Onderwijs

Onze leerkrachten hebben in de afgelopen weken hun uiterste best gedaan om het onderwijs aan uw kind(eren) zoveel mogelijk ongestoord door te laten gaan. Dat was een hele uitdaging, maar zij zijn daar goed in geslaagd. Hulde! In de komende tijd gaan we hier uiteraard mee door.

Wij realiseren ons, dat het afstandsonderwijs ook een hele uitdaging is voor u, als ouders/verzorgers. U staat plotseling voor de taak uw kind(eren) thuis op te vangen, een dagritme te bieden en bij het ‘afstandsonderwijs’ te ondersteunen. Dat alles naast uw gebruikelijke werkzaamheden en eventueel bestaande zorgen over de gezondheid van familie, vrienden uzelf of onzekerheid over uw inkomen en werkgelegenheid. Respect!

Noodopvang

Voor leerlingen van onze basisscholen, waarvan tenminste één ouder een cruciaal (vitaal) beroep heeft, is in samenwerking met de organisaties voor kinderopvang een zogenaamde noodopvang georganiseerd. In bijzondere gevallen kunnen ouders van een kind met een sociaal medische indicatie daar eveneens een beroep doen. Deze noodopvang wordt tot de meivakantie op dezelfde wijze voortgezet. Ouders van onze leerlingen in de basisschoolleeftijd ontvangen binnenkort nader bericht over de opvang tijdens de meivakantie. Mocht u alsnog een beroep willen doen op de noodopvang, neem dan contact op met de directeur van uw basisschool. U zult begrijpen dat wij uiteraard strikt toetsen of een kind in aanmerking komt voor de opvang.

Ouders met kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs kunnen eventueel knellende problemen voorleggen aan de medewerkers van het Team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente (zie onder het a-mailadres en telefoonnummer).

Vragen

Mogelijk wenst u nadere informatie. Daarvoor geven wij u de volgende adressen:

  • Algemene informatie treft u aan op de website van de gemeente Hoeksche Waard, https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/
  • Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met de directeur van uw school of bij de kinderopvangorganisatie waar uw kind wordt opgevangen.
  • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente Hoeksche Waard: info@jeugdteamhw.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente: 088-6473647.