Openbaar basisonderwijs Hoeksche Waard
Vorige Volgende

Onderwijsinspectie prijst samenwerkingsverband

— 25 augustus 2020

SWV PO

Passend onderwijs scoort in de Hoeksche Waard. Dat blijkt uit het rapport van de onderwijsinspectie, dat niet alleen de onderwijsresultaten en het geringe aantal thuisblijvers prijst maar ook de kennis en kunde in de ondersteuning van de leerlingen looft.

De stichting Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard, die in 2013 is gestart, krijgt in het vierjaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie complimenten voor de professionaliteit, de onderwijsondersteuning binnen de scholen, het lage thuiszitterscijfer (praktisch nul), de informatieverstrekking naar ouders en de financiële positie. ,,Mooie complimenten voor het bestuur, maar dit resultaat is bereikt door alle betrokkenen. En vooral ook voor onze leerkrachten en onderwijsassistenten, de uitvoerders van passend onderwijs. Zij verrichten bijna wonderen’’, stellen Pierre den Hartog en Mariska Westdijk, respectievelijk directeur en adjunct-directeur van het samenwerkingsverband.

Onder passend onderwijs wordt verstaan dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die bij hun kwaliteiten en mogelijkheden hoort. En de scholen binnen het samenwerkingsverband voorzien daarin, zo blijkt uit het rapport. ,,Anders dan de trend in Nederland’’, stelt Pierre den Hartog. ,,Het aantal leerlingen dat het speciaal (basis)onderwijs bezoekt, loopt terug. Wij sturen niet op die getallen. Vanaf het begin is onze slogan ‘Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af’ geweest. En met elkaar zijn we erin geslaagd om dat te realiseren. Met een speciale vermelding voor de leerkrachten en onderwijsassistenten, die extra gemotiveerd blijken omdat hun leerlingen kinderen van het dorp zijn.’’

Vangnet
Dorien Verweij van de onderwijsinspectie, die voor het onderzoek ook een viertal scholen bezocht maar ook sprak met ouders, stelt in haar conclusie dat de kwalificatie ‘goed’ voor onderwijsresultaten van het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard landelijk gezien vrij uniek is. ‘Kinderen kun je in deze regio met een gerust hart aan de scholen toevertrouwen, omdat er een stevig vangnet qua expertise en ondersteuning is. Passend onderwijs mag wat ons betreft met hoofdletters geschreven worden’, zo stelt zij in een begeleidend schrijven. ,,We hebben een veld dat gelooft in passend onderwijs’’, constateren Den Hartog en Westdijk. ,,Maar het is ook het succes van de scholen, die zelf de middelen kunnen aanwenden om leerlingen op passende wijze te ondersteunen. Per kind is er een budget van 375 euro beschikbaar. Dat geld kan worden aangewend voor onder andere meer handen in de klas. Scholen kunnen zelf bepalen waar zij, indien nodig, hulp inschakelen van externe experts of interne begeleiders. Er is hier sprake van een goede kwaliteitscultuur, die ook landelijk hoog scoort.’’

Kwaliteitsslag
En die kwaliteit wordt ook buiten het eiland opgemerkt. Leerlingen uit Voorne-Putten, maar ook uit Barendrecht en Ridderkerk komen naar de Hoeksche Waard om passend onderwijs te genieten. ,,De professionele houding van iedereen draagt daar enorm aan bij’’, stelt Mariska Westdijk. Het rapport vermeldt als verbeterpunt dat leerlingen die in het speciaal basisonderwijs belanden, daar meestal tot het einde van hun basisschoolperiode blijven. Terugplaatsing naar het reguliere basisonderwijs zou misschien mogelijk zijn. ,,Met elkaar gaan we in gesprek om nog een volgende kwaliteitsslag te maken’’, stipt Pierre den Hartog aan. ,,En binnenkort zullen we ook met wethouder Huibert Steen van onderwijs in gesprek gaan om over de huidige stand van zaken te praten.’’

Bron: AD Hoeksche Waard

Foto: Pierre den Hartog en Mariska Westdijk

Fotograaf: Victor van Breukelen