Kinderopvang

Onze spelregels zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteren we de voorwaarden die door hen zijn vastgesteld in samenwerking met de Consumentenbond en Boink.

 

Onze spelregels zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteren we de voorwaarden die door hen zijn vastgesteld in samenwerking met de Consumentenbond en Boink.

Reglement De Hoeksche School Kinderopvang per april 2023

algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang

 

Klachten of problemen?

Een klacht wordt door de De Hoeksche School Kinderopvang beschouwd als een punt ter verbetering. Wij streven er dan ook naar dat u uw op- en aanmerkingen kunt melden.

De Hoeksche School Kinderopvang heeft een Interne klachtenregeling De Hoeksche School Kinderopvang

Wij stellen alles in het werk om een zo goed mogelijke opvang en zorg aan het kind te kunnen geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarover u vragen of bedenkingen heeft of echt ontevreden bent. Wij willen hiervan graag op de hoogte gesteld worden. U kunt het als eerste bespreekbaar maken met degene wie het betreft (de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf, BSO of bij de gastouder).

Indien dit onvoldoende oplevert, dan kan de ouder/verzorger contact opnemen met de locatiemanager of de coördinator van het GOB.

Wanneer dit niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u eventueel een klacht indienen.

Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij de directeur van De Hoeksche School Kinderopvang via info@ko-dehoekscheschool.nl.

U kunt eventueel gebruik maken van het  onderstaande klachtenformulier. Wij streven ernaar de klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

Mocht er geen overeenstemming mogelijk zijn, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang

Formulier melden klacht

  • Met behulp van dit formulier kunt u eventueel een klacht indienen. Wij vragen alvorens dit formulier te gebruiken, eerst persoonlijk contact te zoeken met de pedagogisch medewerker van uw groep, of de gastouder.
  • Geeft u a.u.b. zo concreet mogelijk aan waar u een klacht over heeft en wat er tot nu toe met uw opmerkingen/klacht al is gedaan.