Kinderopvang

Dagopvang in een prettige, huiselijke omgeving, waar uw kind veel contacten met andere kinderen heeft en persoonlijke aandacht van de pedagogisch medewerker. In deze omgeving krijgt uw kind de kans zich optimaal te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden.

Kinderdagverblijf

Onze kinderdagverblijven bieden opvang voor minimaal 2 dagdelen per week (een dagdeel is 5,25 uur) voor kinderen van 0-4 jaar. U kunt kiezen voor hele dagopvang of halve dagopvang.

We werken op het kinderdagverblijf met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk. Uw kind krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen. Voeding en verzorging is bij beide opvangsoorten inbegrepen.

Groepsindelingen

U vindt onze kinderdagverblijven in Numansdorp, Strijen, Klaaswaal, Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland en ‘s-Gravendeel. Per locatie kan de verdeling van leeftijden verschillen. Wij werken met verticale groepen (0 – 4 jaar) en horizontale groepen (per leeftijd ingedeeld). Het activiteitenaanbod wordt, ook binnen de groep, afgestemd op de leeftijd van het kind en wordt aangeboden en ondersteund vanuit een ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Op de groepen werken vaste pedagogisch medewerkers met continuïteit voor de kinderen. Tevens wordt met een vaste dagindeling gewerkt op het kinderdagverblijf, dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker ook rekening met de individuele wensen van de ouder. Er is een buitenspeelruimte, waar veel gebruik van wordt gemaakt . Bij goed weer wordt er dagelijks buiten gespeeld, bij slecht weer is de binnenspeelruimte voldoende voor de kinderen om hun energie kwijt te kunnen.

Binnen alle kinderdagverblijven wordt er gewerkt met het vierogenprincipe, waardoor een pedagogisch medewerker niet alleen is met een kind op de groep

Uk en Puk

 

.

De Hoeksche School werkt binnen de kinderdagverblijven en de peutergroepen met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling.  Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s.  De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen bij het aanbieden van de activiteiten. Elke acht weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteunt door een observatie systeem genaamd “ Zo doe ik…”. In dit observatiesysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolg. Aan de hand daarvan vinden de ouder/kindgesprekken plaats

Openingstijden en dagindeling

Ons kinderdagverblijf is geopend van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Dagprogramma

Wij vragen uw kind vóór 09:00 uur te brengen en na 16:30 uur  i.v.m. dagritme en activiteiten op te halen. Uiteraard is het mogelijk uw kind eerder op te halen, maar dan vragen we u om van tevoren te bellen met de groep/locatie. In verband met de veiligheid willen wij graag weten door wie uw kind wordt opgehaald. In geen geval worden kinderen meegegeven aan onbekenden.

De dagindeling van baby’s wordt bepaald door het voedingsschema en het slaapritme van elk kind individueel. Met de wat oudere kinderen wordt een min of meer vast dagritme aangehouden, waarbij gezamenlijke activiteiten, vrij spel, voeding, verzorging en slapen elkaar afwisselen. Er zijn aparte slaapruimtes beschikbaar. We kunnen uw kind stimuleren zindelijk te worden.

 

Afwijken van de beroepskracht ratio

De wet geeft aan hoeveel pedagogisch medewerkers worden ingezet op de groep. Dit is de beroepskracht ratio. Op sommige momenten van de dag mag er afgeweken worden van deze ratio:

Tussen 07:30-08:30 uur

Tussen 13:00-14:00 uur

Tussen 17:00-18:00 uur

 

Pakketten en contractvormen 

Bij de dagopvang kunt u kiezen voor vaste dagen of flexibele opvang. Het vaste pakket ziet er als volgt uit:

 • 52 weken, minimale afname 2 dagdelen per week
 • Brengen en halen tussen 07:00 en 19:00 uur
 • De mogelijkheid om zelf uw bloktijden voor hele dagopvang te bepalen binnen uw contract :
  • 07:00 – 17:30 uur
  • 07:30 – 18:00 uur
  • 08:00 – 18:30 uur
  • 08:30 – 19:00 uur
 • Mogelijkheid om de bloktijden met 0,5 tot 1,5 uur te verlengen.
 • Mogeljikheid tot halve dag opvang.

Het tarief voor het 52-weken pakket in 2020 is € 8,30 per uur.

Flexibele opvang

Mocht u geen vaste werkdagen of tijden hebben, of u wilt een afwijkend pakket, dan is er de mogelijkheid tot het afnemen van flexibele opvang.  U geeft vier weken van te voren een rooster op en op basis hiervan plannen wij uw kind in. Bij flexibele opvang is plaatsing gegarandeerd, tenzij de opvang minimaal vier weken van te voren wordt aangevraagd. Flexibele opvang kost in 2020 €9,23 per uur. Flexibele opvang wordt per dagdeel afgenomen c.q. doorberekend. Bij flexibele opvang geldt een minimale afname van 1 dagdeel per keer.

Inschrijven

Waar vindt u onze kinderdagverblijven?