Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. Wij beschouwen een klacht als een punt ter verbetering.

Klachten

Wij stellen alles in het werk om een zo goed mogelijke opvang en zorg aan jouw kind te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarover je vragen of bedenkingen hebt of echt ontevreden bent. Wij willen hiervan graag op de hoogte gesteld worden. Wij beschouwen een klacht als een punt ter verbetering. Wij vinden het dan ook belangrijk dat jij je op- en aanmerkingen kunt melden.

De Hoeksche School Kinderopvang heeft een Interne klachtenregeling De Hoeksche School Kinderopvang

Niet tevreden?

Ben je ergens niet tevreden over? Je kunt dit als eerste bespreekbaar maken met degene die het betreft. Bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf of de BSO, of de gastouder. Levert dit onvoldoende op? dan kun je contact opnemen met de locatiemanager of de coördinator van het GOB.

Klacht indienen

Wanneer dit niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een klacht indienen. Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij de directeur van De Hoeksche School Kinderopvang, via info@ko-dehoekscheschool.nl. Je kunt ook gebruikmaken van het onderstaande klachtenformulier. Wij streven ernaar de klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

Geschillencommissie

Mocht er geen overeenstemming mogelijk zijn, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang

klachten

Met behulp van dit formulier kun je eventueel een klacht indienen. Wij vragen alvorens dit formulier te gebruiken, eerst persoonlijk contact te zoeken met de pedagogisch medewerker van jouw groep, of de gastouder.