Sinds 2017 werken De Hoeksche School Kinderopvang en De Hoeksche School Onderwijs samen aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra.

IKC ontwikkeling

De Hoeksche School Onderwijs en De Hoeksche School Kinderopvang brengen opvang en onderwijs samen in integrale kindcentra (IKC). De Hoeksche School biedt kinderen van 0 tot 13 jaar alle ruimte om met elkaar te spelen, te integreren en van elkaar te leren. Zodat ze samen optimaal kunnen groeien in de ontwikkeling van hun talenten. Er is een gezamenlijk ontwikkelingsaanbod en een doorgaande leerlijn. Het kindcentrum functioneert als één organisatie naar buiten toe.

Op dit moment heeft De Hoeksche School vijftien IKC’s. Het doel is om alle basisscholen van De Hoeksche School uit te breiden tot IKC.

Veilig en vertrouwd

Het IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag kunnen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

In onze kindcentra werken onderwijs en opvang nauw samen. Er is sprake van één team met één aanspreekpunt en een doorgaande ontwikkelingslijn. Kinderopvang en onderwijs lopen soepel in elkaar over. Dit voelt veilig en vertrouwd voor de kinderen en hun ouders. Vanzelfsprekend staan onze kindcentra open voor elk kind, ook als het een andere basisschool bezoekt.