Jaarlijks worden we getoetst op verschillende veiligheids- en gezondheidsaspecten.

Veiligheid & gezondheid

Wij staan voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit aandacht en betrokkenheid, respect en plezier. We bieden ruimte voor eigenheid en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen hierin een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.

Verantwoordelijk

In lijn met de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang creëert De Hoeksche School Kinderopvang een veiligheid & gezondheid beleid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. Bewustzijn, goed beleid voeren en het gesprek met elkaar blijven aangaan zijn hierin belangrijke aandachtspunten.

Veiligheid en gezondheid op elke locatie

Elke locatie heeft een handboek veiligheid en gezondheid. Waar nodig zijn ook actieplannen gemaakt. Op alle locaties zijn onze medewerkers in het bezit van een diploma kinder-EHBO. Wil je meer weten over veiligheid en gezondheid op de opvanglocatie van jouw kind? Vraag het gerust na bij de pedagogisch medewerkers van de groep of bij de gastouder.