Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

De Hoeksche School Kinderopvang hanteert een privacy protocol. Het protocol kunt u hier terugvinden.

De Hoeksche School Onderwijs heeft een Privacyverklaring Leerlingen en een Privacyverklaring Personeel, Bezoekers, Leveranciers. Daarin kunt u lezen op welke wijze (alle scholen van) De Hoeksche School Onderwijs persoonsgegevens verwerkt en beschermt.
De verklaringen kunt u hier terugvinden; De hoeksche School Kinderopvang privacy protocol