Kinderopvang

Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan ontspannen,  spelen of samen met leeftijdgenoten leuke dingen doen.

Groeien doen we samen!

Buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 t/m 13 jaar en vindt plaats voor- en naschooltijd, tijdens studiedagen en in de schoolvakanties.

Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan ontspannen, spelen of samen met leeftijdgenoten leuke dingen doen. Tijdens de BSO geven we kinderen de ruimte en gelegenheid om zoveel mogelijk te ontdekken. Op alle locaties heerst een gezellige en huiselijke sfeer. Kinderen kunnen er vrij spelen of deelnemen aan verschillende activiteiten. Op elke locatie is een team aanwezig van professionele pedagogisch medewerkers die hun enthousiasme en positieve energie overbrengen op de kinderen.

Activiteitenaanbod

Binnen de BSO worden er verschillende soorten activiteiten georganiseerd passend bij de leeftijd en interesse van de kinderen. De activiteiten zijn: all round, inspelend op talenten van kinderen, tot stand gekomen door kinderparticipatie, sprankelend, toegankelijk, zichtbaar voor ouders en passend binnen de kernwaarden van De Hoeksche School Kinderopvang.

Deze elementen bij elkaar maakt GAAV!. GAAV! staat voor de gaven en talenten van kinderen en ook voor hoe we willen dat kinderen de BSO ervaren, namelijk gaaf, leuk, cool.

De activiteiten worden gegeven door onze eigen medewerkers, maar ook in samenwerkingsverband met lokale verenigingen, brede school, plaatselijke ondernemers, ouderenzorg en ook ouders of grootouders met een bijzonder beroep of woonomgeving.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties is de Buitenschoolse Opvang de gehele dag open. Afhankelijk van de hoeveelheid opgegeven kinderen vindt de opvang plaats op de eigen BSO locatie of op één van de andere BSO locaties. De Hoeksche School Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om enkel voor de vakantieperiode  een BSO-contract af te sluiten. Uiteraard kan dit ook in combinatie met een schoolwekencontract.

Voor de vakanties wordt er samen met de kinderen een apart vakantieprogramma gemaakt met allerlei leuke en uitdagende bezigheden. Ook worden er in de vakanties uitstapjes gemaakt. Dit kunnen uitstapjes in de buurt zijn, maar een dagje weg met alle BSO locaties behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Contractvormen

Bij de BSO zijn er verschillende pakketten mogelijk.

Pakket inclusief vakantieopvang

  • 40 weken, minimale afname 1 dagdeel
  • Vakantiepakket: afname vanaf 10 dagdelen die u flexibel op alle dagen kunt inzetten in de schoolvakanties en tijdens studiedagen
  • Opvangtijden vanaf einde schooltijd tot 18:30  uur met de mogelijkheid tot verlengde opvangtijd tot 19:00 uur
  • Mogelijkheid tot voorschoolse Opvang, brengtijden vanaf 07:00 uur of 7:30 uur. Uw kind wordt naar school gebracht

Het tarief voor bovenstaand pakket is in 2023 € 8,11 bruto per uur.

Pakket zonder vakantieopvang/alleen vakantieopvang

Dit is hetzelfde pakket als bovenstaand maar zonder de vakantieopvang of alleen vakantieopvang. Het tarief voor dit pakket is in 2023 € 8,87 bruto per uur.

Wij bieden geen flexibele opvang meer aan.

Hoeveel vakantieopvang?

Wilt u bij een BSO inschrijving aangeven of u gebruik wilt maken van onze vakantieopvang en hoeveel dagdelen vakantievoorraad wenselijk is?

 Wij werken met vakantievoorraad. Dit zijn dagdelen (2 dagdelen is 1 dag) die u vooraf inkoopt en op alle dagen van de week kunt inzetten tijdens de schoolvakanties en op eventuele studiedagen (bij minimaal 3 aanmeldingen). De minimale afname is 10 dagdelen op jaarbasis. 

De uren die u inkoopt worden verdeeld over de (resterende) maanden van het jaar. U koopt deze dagdelen in op jaarbasis en ze zijn alleen gedurende het kalenderjaar geldig.  Als blijkt dat u gedurende het jaar dagdelen tekort komt, kunnen deze extra worden ingekocht.

 

Bijvoorbeeld: 

U koopt 14 dagdelen vakantievoorraad in, dit zijn in totaal 77 uren. Als uw contract start in februari dan worden deze uren verdeeld over de maanden februari t/m december. 77 uur : 11 maanden = gemiddeld 7 uur per maand x het geldende uurtarief. Dit bedrag wordt opgeteld bij de maandelijkse kosten van uw reguliere contract

Inschrijven

Inschrijven voor de buitenschoolse opvang?

Waar vindt u onze Buitenschoolse Opvang?