Kinderopvang

Onze organisatie heeft een rijke historie in de Hoeksche Waard. Al meer dan 30 jaar verzorgt onze stichting kinderopvang. Eerst alleen in Numansdorp en Klaaswaal en de laatste jaren zijn we in de gehele Hoeksche Waard actief.  Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk.

Groeien doen we samen!

Sinds 2016 hebben wij een samenwerking met De Hoeksche School Onderwijs. Wij realiseren in samenwerking met onderwijs integrale kindcentra in de gehele Hoeksche Waard. Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar zij kunnen spelen, leren en zich verder kunnen ontwikkelen. Alle kindcentra hebben een specifiek aanbod, afhankelijk van ligging en grootte.

In ons strategisch beleidsplan vindt u meer over onze uitgangspunten en doelstellingen voor de komende jaren.

Onze organisatie is als volgt georganiseerd. Wij zijn een stichting met een directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht

Op elke locatie werkt een vast team van pedagogisch medewerkers. Zij worden ondersteund door ons stafbureau en de IKC directeuren. De leden van het stafbureau en de directeur-bestuurder stellen zich hieronder voor:

Stafbureau

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is te bereiken via info@ko-dehoekscheschool.nl