Wij zijn een stichting met meer dan 30 jaar ervaring in kinderopvang in de Hoeksche Waard.

Organisatie

Onze organisatie heeft een rijke historie in de Hoeksche Waard. Al meer dan 30 jaar verzorgen we kinderopvang in de gehele Hoeksche Waard. Wij zijn een stichting met een maatschappelijke opdracht en streven geen winst na.

Samenwerking met onderwijs

Sinds 2016 hebben wij een samenwerking met De Hoeksche School Onderwijs. Wij realiseren in samenwerking met onderwijs integrale kindcentra in de gehele Hoeksche Waard. Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar zij kunnen spelen, leren en zich verder kunnen ontwikkelen. Alle kindcentra hebben een specifiek aanbod, afhankelijk van ligging en grootte.

In ons strategisch beleidsplan vind je meer over onze uitgangspunten en doelstellingen voor de komende jaren.

Bestuur en medewerkers

De Hoeksche School Kinderopvang is een stichting met een directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Op elke locatie werkt een vast team van pedagogisch medewerkers. Zij worden ondersteund door ons stafbureau en de IKC-directeuren.