Kinderopvang

In onze peuterspeelzaal stimuleren wij uw kind op een actieve en speelse manier om zich verder te ontwikkelen. Een leuke en leerzame voorbereiding voor de basisschool!

Op een aantal locaties vindt u onze (gesubsidieerde) peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar. De openingstijden zijn van 08:15 tot 12:15 uur of van 08:30 tot 12:30 uur voor 40 weken per jaar.

We werken op de peuterspeelzaal met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk. Uw kind krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen. Voeding en verzorging is inbegrepen.

Openingstijden

 

Onze peuterspeelzalen zijn van 08:15 uur tot 12:15 uur of van 8:30 tot 12:30 uur geopend, 40 weken per jaar gedurende de schoolweken. Informeert u bij uw locatie welke openingstijd geldt. U kunt uw kind op de genoemde openingstijden brengen en halen op de groep.

Op de groepen werken vaste pedagogisch medewerkers met continuïteit voor de kinderen.Tevens wordt met een vaste dagindeling gewerkt op de peuterspeelzaal, dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker ook rekening met de individuele wensen van de ouder. Er is een buitenspeelruimte, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Bij goed weer wordt er dagelijks buiten gespeeld, bij slecht weer is de binnenspeelruimte voldoende voor de kinderen om hun energie kwijt te kunnen.

Binnen alle peuterspeelzalen wordt er gewerkt met het vierogenprincipe, waardoor een pedagogisch medewerker niet alleen is met een kind op de groep.

Ontwikkelingsprogramma Uk en Puk

 Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen bij het aanbieden van de activiteiten. Elke acht weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteunt door een observatie systeem genaamd “ Zo doe ik…”. In dit observatiesysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolg. Aan de hand daarvan vinden de ouder/kindgesprekken plaats.

Kosten

De peuterspeelzaal is voor iedereen toegankelijk: u betaalt een inkomensafhankelijk bijdrage via de gemeente of u vraagt kinderopvangtoeslag aan. Heeft uw kindje behoefte aan meer ontwikkeling? Via het CJG is uitbreiding naar vier dagdelen mogelijk. Ook is het mogelijk de peuterspeelzaal uit te breiden naar dagopvang.

Bent u toeslagouder?

U betaalt €225,32 bruto per maand (2020) en u krijgt kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Onderstaand een indicatie van de netto kosten voor beide situaties:

Bruto inkomen Netto uur prijs Netto maandprijs
€ 35.000 € 1,09 € 28.36
€ 60.000 € 1.93 € 51,36
€ 80.000 € 3.24 € 86,36

Inschrijven

Waar vindt u onze peuterspeelzalen?