Kinderopvang

Het voordeel van gastouderopvang is de flexibiliteit en opvang in huiselijke kring. De Hoeksche School Kinderopvang biedt gekwalificeerde gastouders in de regio Hoeksche Waard.

Gastouderopvang heeft een heel eigen karakter. De gastouder zorgt voor een kleinschalige en persoonlijke opvang in het eigen huisgezin. Hierdoor kan de gastouder veel aandacht aan uw kind besteden en de opvang aanpassen aan de behoeften van het kind. U kunt met de gastouder afspraken maken over de pedagogische aanpak van uw kind. Flexibiliteit van opvangtijd en aantal opvanguren is een groot voordeel van gastouderopvang.

Gastouderbureau

Het Gastouderbureau van De Hoeksche School Kinderopvang brengt ouders die opvang voor hun kind zoeken (vraagouders) in contact met mensen die kinderen willen opvangen binnen hun eigen gezin (gastouders). Het gastouderbureau werft en selecteert daarvoor de gastouders, brengt de contacten tot stand tussen vraagouders en gastouders en geeft advies, informatie, scholing en begeleiding tijdens de opvang.

Als na een eerste kennismakingsgesprek beide partijen tot overeenstemming komen legt het gastouderbureau de afspraken vast. Daarna kan de opvang van start gaan.

De coördinator van het Gastouderbureau is Anita de Groot. Zij is bereikbaar via a.degroot@ko-dehoekscheschool.nl.

Kosten

De kosten voor de gastouderopvang bestaat uit twee bestanddelen: de vergoeding voor de gastouder en de bemiddelings- en begeleidingskosten van het gastouderbureau.  Alleen de daadwerkelijk afgenomen uren worden per maand gefactureerd. Daarnaast vergoedt de vraagouder de kosten voor maaltijden.

Het uurtarief van de gastouder is in overleg met de desbetreffende gastouder.

De bemiddelings- en begeleidingskosten van het Gastouderbureau zijn:

  • € 2,00 per uur met een minimum van  10 uur en maximum voor 55 uur per maand  voor het 1e kind of gezinnen met  1 kind < 4 jaar (dus tussen de € 20,00 en € 110,00).
  • € 1,50 voor het 2e en volgende kind  met een minimum van 10 uur en een maximum van 40 uur (dus tussen de € 15,00 en € 60,00).
  • € 2,00 per uur met een minimum van 10 uur en een maximum van 30 uur voor gezinnen met 1 kind > 4 jaar (dus tussen de € 20,00 en € 60,00) .

De nettokosten voor gastouderopvang zijn afhankelijk van de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Onze gastouders

U vindt in de gehele Hoeksche Waard gastouders van De Hoeksche School

Gastouders

Inschrijven voor gastouderopvang