De GGD controleert onze locaties voor kinderopvang. Hier vind je de meest recente inspectierapporten per opvangsoort/locatie.

Inspectierapporten GGD

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. In opdracht van de gemeente worden alle kinderopvangorganisaties regelmatig aangekondigd of onaangekondigd gecontroleerd. Hieronder vind je de meest recente inspectierapporten.