Voeding speelt een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling. Wij zorgen voor gezonde voeding en verantwoorde keuzes.

Ons voedingsbeleid

De Hoeksche School Kinderopvang draagt zorg voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol. Voeding kan in de belevingswereld van het kind de gelegenheid geven om nieuwe ervaringen op te doen. Het kind leert keuzes maken en kan zo de eigen smaak en behoefte ontwikkelen. Daarnaast is eten een sociaal element binnen De Hoeksche School Kinderopvang. Kinderen leren rekening te houden met elkaar en kunnen met elkaar gesprekjes voeren.

Aandacht voor opvoedingsdoelen

Wij vinden het belangrijk dat er tijdens de eet- en/of drinkmomenten aandacht is voor de vijf opvoedingsdoelen vanuit het pedagogisch beleidsplan.

  • Kinderen leren vaardigheden om zelfstandig te eten en drinken.
  • Kinderen leren eigen keuzes te maken en aan te geven wat zij wel/niet willen.
  • Kinderen leren op een verantwoorde manier omgaan met voeding.
  • Kinderen leren wat er wel/niet kan tijdens de eet- en/of drinkmomenten
  • De pedagogisch medewerkers besteden tijdens het eet/drinkmoment ruime aandacht aan gesprekjes met de kinderen. Dit doen zij op een positieve en creatieve wijze.

Gezonde voeding

Ons voedingsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de oudercommissie van De Hoeksche School Kinderopvang. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk producten aan uit de Schijf van Vijf.

Traktaties

Een kind dat jarig is, wordt bij ons in het zonnetje gezet. Op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal is er de mogelijkheid om te trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties of traktaties die niet eetbaar zijn. Een speeltje of klein boekje is ook leuk! Op internet zijn leuke tips te vinden, bijvoorbeeld bij traktatietips.

Meer informatie

Meer informatie over ons voedingsbeleid kunt u vinden in het Voedingsbeleid 2023 De Hoeksche School Kinderopvang.