We hebben twee ouderportalen. Het ene ouderportaal is voor dagopvang, peuterspeelzaal, BSO en TSO. Het andere ouderportaal is voor gastouderopvang.

Ouderportaal dagopvang, peuterspeelzaal, BSO en TSO

Via het ouderportaal kun je eenvoudig communiceren met de medewerkers van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang (BSO) of tussenschoolse opvang (TSO). Ook kun je afspraken maken en inzien, en de ontwikkelingen van je kind volgen. Via onderstaande blauwe knop ha je naar het ouderportaal.

Ouderportaal gastouderopvang

Maak je gebruik van gastouderopvang voor jouw kind? Via het ouderportaal voor gastouderopvang kun je afspraken plannen, inzien en wijzigen. Klik op onderstaande knop om naar het ouderportaal voor gastouderopvang te gaan.