Ervaren beroepskrachten en vrijwilligers zorgen voor een leuke en ontspannen overblijf.

Werkwijze en kosten

Voor 2 basisscholen in de gemeente Hoeksche Waard verzorgt De Hoeksche School volledig de Tussenschoolse Opvang de tussen de middag opvang, te weten De Dubbeldekker (Numansdorp) en De Blieken (Klaaswaal). De begeleiding tijdens het overblijven wordt gedaan door pedagogisch medewerkers en vrijwilligers.  De kinderen nemen zelf eten en drinken mee van huis. Gezonde voeding is voor ons belangrijk en daarom willen we niet dat de kinderen snoep en snacks meenemen naar de overblijf.

Het overblijven wordt per keer berekend, u ontvangt maandelijks een factuur van de afgenomen overblijfdagen. De kosten van de overblijf zijn € 2,65 per keer als uw kind van te voren aanmeldt. Voor incidentele opvang die binnen een week wordt aangevraagd bedragen de kosten € 2,80 per overblijf.

Ook bij Bij de Wereld Op Centrum (Zevensprong) en de Meerwaarde verzorgen we de overblijf. De administratie en facturering wordt hierbij door de scholen zelf gedaan.

 

Aan- en afmelden:

U kunt uw kind via dit ouderportaal  aanmelden voor de TSO.

Bij inschrijven vragen wij de ouders op te geven welke dag(en) de kinderen gebruik zullen maken van de overblijf. Op deze dagen rekenen we op deze kinderen. Alle afwijkingen van deze planning willen we graag van de ouders doorkrijgen. Dit kan bij voorkeur via het ouderportaal  of via onderstaande telefoonnummers, uiterlijk tot 08:15 uur op de dag dat opvang niet gewenst is, of extra opvang nodig is.

  • Dubbeldekker en Blieken : 0186 – 650028

Een kind dat zonder afmelding afwezig is, wordt gerekend als aanwezig. Bijzondere omstandigheden daar gelaten. Dit betekent dat voor deze dag betaald moet worden. Aan- en afmeldingen kunnen alleen door de ouders/verzorgers worden doorgegeven en niet door de kinderen.

Informatiebrief ouders TSO 2020-2021

Reglement en informatie

voor het overblijven op de school heeft De Hoeksche School Kinderopvang in samenwerking met de directie van de school een overblijfreglement opgesteld:

Info ouders reglement De Blieken

Info ouders reglement De Dubbeldekker

Meer informatie over het overblijven en de werkwijze:

Informatiebrief ouders TSO 2020-2021