Kinderopvang

De Hoeksche School Kinderopvang werkt op basis van één gemeenschappelijke pedagogische beleidsvisie. Uw kinderen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen.

Groeien doen we samen!

Waar wij voor staan

Dit zijn onze belangrijkste uitgangspunten in het omgaan met kinderen en hun ouders

Respect

We hebben respect voor de eigenheid en van het eigen ontwikkelingsproces van kinderen, voor de belangen en opvattingen van ouders en gastouders, voor de ruimten en materialen en voor collega’s.

Betrouwbaarheid

We zijn duidelijk, we komen onze afspraken na. Kinderen en hun ouders weten waar ze aan toe zijn, we bieden daarmee houvast. Daarmee bieden we emotionele veiligheid. We zien dit als een basisvoorwaarde voor groei.

Aandacht & betrokkenheid

We communiceren met onze volle aandacht, we zijn opmerkzaam op de (verbale en non-verbalen uitingen van) wensen en behoeften van de kinderen. Hierdoor voelen alle kinderen zich erkend en gerespecteerd.

Plezier

We willen dat kinderen en medewerkers plezier hebben. Er is ruimte voor liefde, humor en vrolijkheid. Het sociale leven in de groep is waardevol. Plezier geeft positieve energie.

Pedagogische beleidsplannen

Meer informatie over uitgangspunten & werkwijze

Voedingsbeleid

Voeding speelt een belangrijke rol in de belevingswereld van een kind

De Hoeksche School Kinderopvang draagt zorg voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen 0-12 jaar. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol. Voeding kan in de belevingswereld van het kind, de gelegenheid geven om nieuwe ervaringen op te doen. Het kind leert keuzes maken en kan zo de eigen smaak en behoefte ontwikkelen. Daarnaast is eten ook een sociaal element binnen De Hoeksche School Kinderopvang. Kinderen leren rekening te houden met elkaar en kunnen met elkaar gesprekjes voeren.

De Hoeksche School Kinderopvang vindt het belangrijk dat er tijdens de eet/drink momenten aandacht is voor de vijf opvoedingsdoelen vanuit het pedagogisch beleidsplan.

  • Kinderen leren vaardigheden om zelfstandig te eten en drinken
  • Kinderen leren eigen keuzes te maken en aan te geven wat zij wel/niet willen
  • Kinderen leren op een verantwoorde manier omgaan met voeding
  • Kinderen leren wat er wel/niet kan tijdens de eet/drink momenten
  • De pm-ers besteden tijdens het eet/drinkmoment ruime aandacht aan gesprekjes met de kinderen op een positieve en creatieve wijze.

Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en tot stand gekomen in samenwerking met de oudercommissie van De Hoeksche School Kinderopvang. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk producten aan uit de Schijf van Vijf.

Meer informatie over ons voedingsbeleid kunt u vinden in het Voedingsbeleid 2019 De Hoeksche School Kinderopvang.