De Hoeksche School Kinderopvang werkt op basis van één gemeenschappelijke pedagogische beleidsvisie. Dit biedt houvast voor onze medewerkers, de kinderen en hun ouders.  

Onze pedagogische visie

De Hoeksche School Kinderopvang werkt op basis van één gemeenschappelijke pedagogische beleidsvisie. Deze wordt gevormd door onze opvattingen over de opvoeding van kinderen. Onze pedagogische visie is onze leidraad, waaruit we richtlijnen afleiden voor de manier waarop we kinderen opvoeden en begeleiden. Dit biedt houvast voor onze medewerkers, de kinderen en hun ouders.

Ontmoeten, ontdekken, onderzoeken

In onze pedagogische visie zijn de kernwaarden van Stichting De Hoeksche School verankerd. Deze kernwaarden zijn ontmoeten, ontdekken en onderzoeken. Wij stimuleren ontmoetingen tussen kinderen. We geven kinderen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn en hoe zij zich verhouden tot een ander. Maar ook om te ontdekken en onderzoeken waar ze goed in zijn, waar hun uitdagingen liggen en hoe ze kunnen groeien. Niet alleen op kennisgebied, maar ook als mens.